கட்சியின் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார இந்த பிரேரணையை சமர்ப்பித்ததாகவும், அதனை கட்சியின் தலைவர் பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற பாராளுமன்றக் குழுவில் உறுதிப்படுத்தியதாகவும் எஸ்.ஜே.பி.

SJB பாராளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட 50 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஒரு பாராளுமன்ற வாக்கெடுப்பில் வெற்றிபெற அவர்களுக்கு 113 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை